(Exp.168/2017) Reurbanització i millora del carrer des Rafalet (tram I) i del carrer Ses Eres (tram I)


Projecte de reurbanització i millora del carrer des Rafalet (tram I) i del carrer Ses Eres (tram I). 

  • Adjudicatari definitiu: Excavaciones s'Horta, S.A. (A07442668)
  • Responsable del contracte: Antoni Servera Servera, regidor responsable de l'àrea municipal d'Urbanisme, Agricultura i Pesca i Prevenció de Riscos Laborals.
  • Preu de l'adjudicació: 123.292,42 € + IVA. Total adjudicació: 149.183,82 €
  • Període d'execució: 3 mesos a partir de l'acta de comprovació del replanteig

Link al procediment de contractació


 

 
 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies