(Exp.1361/2017) Infraestructures per a pistes de pàdel de Poliesportiu es Pinaró


Projecte d'infraestructures per a pistes de pàdel de Poliesportiu es Pinaró. 

  • Adjudicatari definitiu: Amer e Hijos, S.A. (A07296536)
  • Responsable del contracte: Ramon Reus Brunet, regidor responsable de l'àrea municipal d'Esports i Participació Ciutadana
  • Preu de l'adjudicació: 80.966,74 € + IVA. Total adjudicació: 97.969,75 €
  • Període d'execució: 5 mesos a partir de l'acta de comprovació del replanteig

Link al procediment de contractació


 

 
 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies