(Exp.1598/2017) Modificat de remodelació d'un tram del Passeig Marítim entre carrer Pula i Sipells de Cala Millor


Projecte modificat de remodelació d'un tram del Passeig Marítim entre els carrers Pula i Sipells de Cala Millor. 

  • Adjudicatari definitiu: Construccions, Excavacions i Asfalts, S.A. (A07042435)
  • Responsable del contracte: Natalia Troya Isern, regidora responsable de l'àrea municipal d'Urbanisme, Agricultura, Pesca i Prevenció de Riscos Laborals.
  • Preu de l'adjudicació: 83.500,00 € + IVA. Total adjudicació: 101.035,00 €
  • Període d'execució: 2 mesos

Link al procediment de contractació


 

 
 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies