Convocatòria d'una borsa de treball de tècnic de medi ambient (0113/2018)

Decret 0113/2018, de data 30 de gener de 2018

Concurs-oposició per formar part d'una borsa de treball de tècnic de medi ambient de l'Ajuntament de Son Servera (Illes Balears), ), per a la cobertura, com a personal funcionari amb caràcter d'interinitat, de les necessitats que puguin subvenir per les necessitats del servei, com ara necessitats urgents derivades de l'augment de la demanda, baixes laborals, jubilacions, llicències, vacances, etc.

Actualitzacions:

  • Bases de la convocatòria.
  • Termini de presentación de sol·licituds: del 03 al 16 de febrer. S'adjunta model de sol·licitud.
  • Llistat provisional d'admesos i exclosos.
  • Llistat definitiu d'admesos i exclosos, tribunal i calendari.
  • Anunci qualificacions primera prova d'oposició.
  • Anunci qualificacions segona prova d'oposicio, concurs i proposta.

 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies