Convocatòria d'una borsa de treball d'auxiliar administratiu (0112/2018)

Decret 0112/2018, de data 31 de gener de 2018

Concurs - oposició per formar part d'una borsa de treball d'auxiliar administratiu de l'Ajuntament de Son Servera per a la cobertura, com a personal funcionari amb caràcter d'interinitat, de les necessitats que puguin sobrevenir per necessitats del servei, com a urgències derivades de l'augment de demanda, baixes laborals, jubilacions, llicències o vacances.

Actualitzacions:

  • Bases de la convocatòria.
  • Termini de presentació de sol·licituds: fins al 22 de febrer. S'adjunta model de sol·licitud
  • Llistat definitiu d'admesos i exclosos, tribunal i calendari de proves.
  • Decret de calendari de proves de català.
  • Acta de constitució i català.
  • Qualificacions primera prova i calendari de la segona prova.
  • Anunci qualificaciones i proposta definitiva.

 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies