Convocatòria d'una borsa de treball d'administratiu (0111/2018)

Decret 0111/2018, de data 31 de gener de 2018

Concurs - oposició per formar part d'una borsa de treball d'administratiu de l'Ajuntament de Son Servera per a la cobertura, com a personal funcionari amb caràcter d'interinitat, de les necessitats que puguin sobrevenir per necessitats del servei, com a urgències derivades de l'augment de demanda, baixes laborals, jubilacions, llicències o vacances

Actualitzacions:

  • Bases de la convocatòia.
  • Termini de presentación de sol·licituds: fins el 22 de febrer. S'adjunta model de sol·licitud.
  • Llistat definitiu d'admesos i exclosos, tribunal i calendari de proves.
  • Decret de calendari de proves de català.
  • Acta constitució i català.
  • Anunci primera prova d'oposició i calendari de segona prova.
  • Anunci qualificacions i proposta definitiva.

 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies