Convocatòria d'una borsa de treball d'un Tècnic d'Administració General adscrita al departament d'urbanisme (0698/2018)

Decret 0698/2018, de data 21 de maig de 2018

Creació d'una borsa de treball de tècnic d'administració general adscrita al departament d'urbanisme, mitjançant concurs - oposició, amb l'objectiu de substituir al titular de la plaça en cas de absència.

Actualitzacions:

  • Bases de la convocatòria.
  • Termini de presentació de sol·licituds: fins el 13 de juny. S'adjunta model de sol·licitud.
  • Llistat d'admesos i exclosos, nomenament de tribunal i calendari de proves.
  • Qualificacions prova de català i prova d'oposició, i calendari del concurs.
  • Anunci qualificacions fase de concurs i proposta de borsa.

 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies