Convocatòria d'una borsa de treball d'un Tècnic d'Administració General adscrita al departament de secretaria (0777/2018)

Decret 0777/2018, de data 05 de juny de 2018

Creació d'una borsa de treball de tècnic d'administració general adscrita al departament de secretaria, mitjançant concurs - oposició, amb l'objectiu de substituir al titular de la plaça mentres duri la seva absència.

Actualitzacions:

  • Bases de la convocatòria.
  • Termini de presentació de sol·licituds: fins el 02 de juliol. S'adjunta model de sol·licitud.
  • Llista d'admesos i exclosos i calendari.
  • Qualificacions oposició, concurs i proposta de borsa.

 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies