Convocatòria d'una borsa extraordinària d'auxiliar administratiu (1138/2019)

Decret 1138/2019, de data 19 d'agost de 2019

Convocatòria d'un concurs-oposició per formar part d'una borsa de treball extraordinària d'auxiliar administratiu (C2) de l'Ajuntament de Son Servera, per a la cobertura, com a personal funcionari amb carácter d'interinitat, de les necessitats que puguin subvenir per les necessitats del servei.

Actualitzacions:

  • Bases de la convocatòria.
  • Model de sol·licitud de presentació de sol·licituds.
  • Llista definitiva d'admesos i exclosos.
  • Nomenament de tribunal i calendari de proves.
  • Acta de constitució, prova d'oposició i concurs.
  • Constitució de la borsa.

 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies