Convocatòria d'una borsa de treball de professorat per a l'Escola de Música (0934/2020)

Decret 0934/2020, de data 27 d'agost de 2020

Convocatòria de concurs per a formar una borsa de treball d'àmbit laboral i temporal, per obra i servei, de professor/a dels cursos de l'Escola de Música de l'Ajuntament de Son Servera, de les diferents especialitats que s'imparteixen.

Actualitzacions:

  • Bases de la convocatòria.
  • Model de sol·licitud de presentació de sol·licituds.
  • Llistat definitiu de persones admesas i excloses.
  • Acta del tribunal de qualificació.
  • Edicte de constitució de la borsa.