Convocatòria d'una plaça d'arquitecte /a (2021-0092)

Decret 2021/0092, de data 25 de gener de 2021

Convocatòria per a la provisió definitiva d'una plaça d'arquitecte/a, per estabilització d'ocupació, torn lliure, de personal funcionari de carrera de l'Ajuntament de Son Servera, corresponent al'Oferta Pública d'Ocupació de l'any 2018 (BOIB Núm. 134, de 27 d'octubre de 2018), mitjançant el sistema de concurs-oposició

Actualitzacions:

  • Bases de la convocatòria.
  • Enllaç per a la descàrrega d'annexos i presentación de sol·licitudes. Termini per a presentació de sol·licituds fins el 24 de març de 2021.
  • Llista d'admesos i exclosos.
  • Modificació del tribunal.
  • Edicte prova oposició 28 d'octubre de 2021.
  • Actes del tribunal.
  • Proposta definitiva del tribunal plaça d'arquitecta.
  • Nomenament.
  • Constitució de la borsa.
  • Edicte cessament.

 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies