Convocatòria d'una plaça d'arquitecte /a (2021-0092)

Decret 2021/0092, de data 25 de gener de 2021

Convocatòria per a la provisió definitiva d'una plaça d'arquitecte/a, per estabilització d'ocupació, torn lliure, de personal funcionari de carrera de l'Ajuntament de Son Servera, corresponent al'Oferta Pública d'Ocupació de l'any 2018 (BOIB Núm. 134, de 27 d'octubre de 2018), mitjançant el sistema de concurs-oposició

Actualitzacions:


 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies