Convocatòria de borsa de treball d'arquitecte/a (2022-0906)

Decret 2022-0906, de data 20 de juny de 2022

Convocatòria de concurs d'una borsa de treball d'Arquitecte/a de l'Ajuntament de Son Servera, per a la cobertura com a personal funcionari amb caràcter d'interinitat, de les necessitats que pugui sobrevenir per les necessitats del servei, com a urgències derivades de l'augment de la demanda, baixes laborals, vacants, jubilacions, llicències, vacances, etc.

Actualitzacions:

 • Bases de la convocatòria.
 • Termini per a la presentació de sol·licituds fins el 15 de juliol de 2022. La sol·licitud por presentar-se:
  • Telemàticament, mitjançant aquest enllaç.
  • Presencialment. Per a la seva comoditat, sol·licit cita prèvia a aquest enllaç.
   • OAC Ajuntament de Son Servera, plaça Sant Ignasi, 1 - Son Servera
   • OAC Cala Millor, carrer Llorer, 3 (Edifici de la Policia Local) - Cala Millor
 • Si opta per presentar la sol·licitud de manera presencial, en cas de fer-ho en nom d'una altra persona, recordau que haurà d'aportar una autorització de la persona representada.

 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies