Gestió de residus

Guia de bones pràctiques ambientals per a la gestió de residus

Què feim des de l'Ajuntament?

1. Servei de recollida de residus porta a porta en els domicilis particulars del nucli de Son Servera:
- Recollida de paper, envasos de plàstic, vidre, residus orgànics i resta de residus: veure horari a "servei de recollida de residus".
- Treure els residus entre les 19.00 h i les 22.00 h.
- Treure els residus en bosses ben fermades.
- No deixar els residus fora dels contenidors. La imatge i salubritat del municipi es poden veure perjudicades.
- Les capses per reciclar es poden anar a cercar a l'Ajuntament.

2. Servei de recollida d'especials porta a porta en domicilis particulars:
- Recollida de voluminosos (mobles, electrodomèstics, etc.): tots els dimecres dematí. Heu de telefonar al 971 567 963.
- Recollida de poda: tots els dimarts i dijous dematí. Heu de telefonar al 971 567 963. (Límit 50 kg de poda per habitatge i mes. No empreu bosses de plàstic, vos recomanam cubells i/o les restes de poda fermades en feixos.)
- En dies festius, la recollida es realitzarà el dia següent.

3. Parc Verd Municipal: també podeu accedir al polígon industrial de Son Servera per deixar-hi els mobles, electrodomèstics, poda, residus perillosos, etc.: de dilluns a divendres, de 7 h a 19 h; dissabtes, de  7h a 18h.

Què podeu vosaltres per al vostre municipi?

1. Separau per reciclar:
- Contenidor / bossa blava: dipositau-hi el paper i el cartró, però no els tacats amb oli, restes de menjar ni productes químics, tampoc els tovallons de paper usats, brics o paper de ceba.
- Contenidor / bossa verda: dipositau-hi el vidre sense taps i nets, però no les bombetes, els fluorescents, els miralls, les finestres, els pots de medicament, els taps ni la ceràmica.
- Contenidor / bossa groga: dipositau-hi els envasos lleugers de plàstic, brics, llaunes, però no aquells que hagin contingut productes tòxics com ara pintures o productes químics, ni restes informàtiques.
- Contenidor marró: dipositau-hi les restes orgàniques de menjar, suro, tovallons de paper usats i petites restes de jardineria, però no les restes de tabac, la pols d'escombrar, els bolquers... Heu d'utilitzar únicament bosses biodegradables.

2. Portau al Punt Verd els residus tòxics de pintures, olis, fluorescents i petits aparells domèstics. Si no trobau altres punts indicats específicament per a les piles i els cartutxos de tinta, portau-los també al Punt Verd.

3. Els mobles, la roba, les sabates i les juguetes les podeu enviar a una ONG perquè ho distribueixin entre persones necessitades.

4. Els medicaments caducats s'han de portar al punt SIGRE de les farmàcies i centres d'atenció primària.

5. Les radiografies i ressonàncies magnètiques s'han de portar al Parc Verd o als centres de salut.

6. Reutilitzau tot el que sigui possible:

- Anau a comprar amb carro o bossa de roba. En cas de no fer-ho, guardau les bosses de plàstic i feu-les servir per a altres usos.
- Abans de llençar qualsevol cosa a les escombraries, pensau si es pot reutilitzar o reparar.

7. No compreu per comprar. Abans d'emportar-vos un producte, demanau-vos sempre si realment és necessari o si podeu prescindir-ne. Ho notareu també a la butxaca.

8. Comprau amb responsabilitat productes ecològics i locals.


 

 
 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies