Gestió de l'energia

Guia de bones pràctiques ambientals respecte a la gestió i estalvi energètic i canvi climàtic

El vostre ajuntament camina, apaga, abaixa i recicla

1. Foment de la mobilitat sostenible: carril bici, retorn del tren al llevant i gestió dels camins rurals.
2. Primer parc fotovoltaic de Balears que subministrarà energia neta i renovable a aproximadament 1.500 habitatges (2.500 tones CO2 - 1,7 MW).
3. Estudi d'eficiència energètica de l'enllumenat públic i instal·lació de bombetes de baix consum.
4. Creació d'un servei d'informació i assessorament de l'ús d'energies renovables.
5. Campanyes de conscienciació per incentivar i promoure l'estalvi energètic entre la població.
6. Realització de plans d'eficiència energètica en els edificis i instal·lacions municipals.

Que podeu fer vosaltres?

1. Caminau i no faceu fum:
- Caminau o utilitzau la bicicleta per anar a un lloc proper.
- Utilitzau el transport públic sempre que sigui possible.
- Si anau amb cotxe, aprofitau el viatge i no aneu sols. Recordau que gasten més benzina dos cotxes que un.
- Quan compreu un cotxe, mirau el que contamini menys. Estalviareu benzina i emetreu menys contaminats a l'aire (CO2).
- Si podeu, utilitzau biocombustibles.

2. Apagau i no gasteu energia:
- Apagau el llum quan no el necessiteu.
- Apagau els electrodomèstics quan no els utilitzeu i desconnectau-los, no els deixeu en espera, també així consumeixen energia.
- Utilitzau bombetes de baix consum.
- Instal·lau panells solars tèrmics a casa. En 5 o 10 anys haureu amortitzat el cost de la instal·lació.

3. Abaixau i estalviau:
- Abaixau la calefacció i l'aire condicionat. 1º més o menys és augmentar un 8 % el consum d'energia.
- Dutxau-vos en lloc de banyar-vos, consumireu menys aigua calenta.
- Ventilau la casa en poc temps. El dematí, durant l'estiu, i el migdia durant l'hivern.
- Tancau les persianes durant la nit i obriu-les durant el dia. La llum i la calor solar són gratuïtes!
- Abaixa la temperatura de la gelera. No hi fiqueu menjar calent i descongelau-la freqüentment.
- Comprau electrodomèstics de baix consum.

4. Reciclau, reduïu, reutilitzau i recuperau:
- Reciclau el paper, envasos i vidre. Fer-ne de nous a partir dels reciclats gasta menys energia.
- Reutilitzau i recuperau tot el que pugueu. Els envasos, bosses, capses..., no tornarem a gastar energia.
- Reduïu els envasos. Evitau comprar productes empaquetats en unitats petites o pots i botelles individuals. Contamina igual fer un envàs petit que un de gran.

5. A més a més:
- Sembrau un arbre. Un únic arbre consumirà una tona de CO2 al llarg de la seva vida.


 

 
 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies