Gestió de l'entorn urbà

Guia de bones pràctiques ambientals per a la gestió de l'entorn urbà

Què feim des de l'Ajuntament?

1. Neteja viària de parcs, de zones verdes i platges.
2. Manteniment del mobiliari urbà i dels espais públic.
3. Campanya de conscienciació de tinència d'animals i recollida d'excrements.
4. Ordenances reguladores de tinència d'animals, neteja viària i gestió dels residus.

Què podeu fer vosaltres?

1. Al carrer:
- Llençau a la paperera els papers, mocadors, xiclets, llepolies...
- Apagau bé la cigarreta abans de llençar-la a la paperera.
- No escopiu ni faceu les vostres necessitats fisiològiques al carrer.
- Deixau les bosses de residus on pertoqui i no les escampeu.
- No llenceu la publicitat al carrer.
- No deixeu els residus voluminosos i les restes de poda a qualsevol banda del municipi. Respectau els horaris de recollida que estableix l'Ajuntament.
- Evitau col·locar cartells o adhesius a les façanes i parets que no siguin expressament per a aquesta finalitat.
- No pinteu o faceu grafits a les parets, bancs, papereres, enllumenat...
- Anau amb cura amb el cotxe i no faceu malbé el mobiliari urbà.

2. A les platges:
- Agafau una bossa i llençau-hi tots els residus a dins. Després, reciclau tot el que pugueu.
- Apagau bé la cigarreta i no l'enterreu a l'arena.
- Utilitzau els banys per fer les necessitats fisiològiques.
- No faceu malbé ni pinteu les instal¿lacions de les platges: dutxes, jocs, arbres, enllumenat...
- No utilitzeu sabó a les dutxes de les platges.

3. Als parcs, jardins i espais verds:
- No embruteu els espais amb pintades, papers, xiclets o fems, no són solls!
- Respectau les plantes, no les trepitgeu ni les arrabasseu.
- Els jocs són per als al·lots, no els faceu malbé.
- Respectau el dret dels ciutadans a descansar i jugar, cada espai té la seva finalitat: esportiva, descans, jocs o espais infantils.

4. Animals de companyia:
- El vostre animal de companyia ha d'ésser respectuós amb l'entorn i amb les altres persones.
- Pel carrer, duis-lo fermat.
- Agafau els excrements amb una bossa o diari i llençau-los al rebuig.
- No deixeu que facin les necessitats fisiològiques als parcs o jardins.
- No els doneu menjar en espais públics.

5. I recordau:
- El mobiliari urbà (bancs, papereres, cobertes, marquesines, fonts, enllumenat...), els parcs, jardins, espais verds..., ja serveixen per a alguna cosa! No inventeu nous usos!


 

 
 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies