Volum 1: Memòria expositiva, normativa, índex i plànols

Memòria descriptiva del Catàleg de Protecció d'edificis i béns del Terme Municipal de Son Servera.

Aprovació definitiva: 28 de juliol de 2010


El catàleg de patrimoni de Son Servera protegeix els béns immobles d'interès històric, artístic, i arquitectònic, que es troben dins l'àmbit d'aquest terme municipal.

Recull per tant tots aquells elements singulars que per el seu valor i significació mereixen un tractament individualitzat que excedeix els dictats de la normativa urbanística municipal. També considera els espais o béns amb interès paisatgístic i ambiental, entenent com a tals no tan sols els redols amb valors naturals destacats (orografia, hidrografia, flora i fauna), sinó també els conjunts urbans amb unes determinades característiques que els confereixen una unitat valorable patrimonialment (com és el cas del centre històric del nucli urbà interior).

Aquesta eina té, entre altres objectius, el de transmetre a les generacions futures el testimoni avui encara ric de l'historia i la cultura del municipi.

Documentació publicada:

  • Edicte BOIB aprovació definitiva.
  • Plànols. 

 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies