Dinàmica educativa. Animació a la lectura

Lectura


  • LA CAPSA DELS DRACS

Descripció

El programa està format per contes o narracions de diferents formats i diferents tipus de dracs, i de diferents llibres sobre la llegenda de Sant Jordi.
També s'ha preparat una proposta d'activitats relacionades amb els contes i amb Sant Jordi.
Hi ha dues capses amb llibres diferents cadascuna. Cada any s'afegeixen nous llibres per actualitzar el contingut.

Objectiu

Col·laborar amb l'escola en el foment de la lectura i en la festa de Sant Jordi.

Cursos o grups destinataris

Cursos de primària.

Temporalització

Al llarg del curs escolar (la disponibilitat del programa depèn de la demanda).

Observacions

El programa consisteix en una capsa de llibres i algunes activitats complementàries relacionada amb Sant Jordi.
La proposta és general (no està adaptada per cursos). En cas que hi hagi material de treball, se'n lliurarà un exemplar fotocopiable.

  • CLUB DE LECTURA INFANTIL

Descripció

Tot l'alumnat del curs llegeix a la vegada un mateix llibre que es comentarà amb una dinamitzadora de la lectura. Es faran dues sessions a la biblioteca: una per presentar el llibre i una altra per comentar el llibre una vegada llegit.

Objectiu

Fomentar el gust per la lectura. Treballar la coeducació des de la lectura.

Cursos o grups Destinataris

Triar entre cursos de 5è o 6è (només un).

Temporalització

La temporalització es pactarà entre els tutors o les tutores i la persona que dinamitza el club de lectura.

Observacions

Els llibres es proporcionaran en préstec per part dels Serveis Educatius. Són els següents:
- Javier Malpica. Pandillas Rivales. Ed. SM.
- Muriel Villanueva. El Refugi del Tarek. Ed. Cruïlla.

  • ELMER L'ELEFANTS MULTICOLOR

Descripció

El programa està format per una capsa amb diferents contes o narracions de diferents formats basats en aquest personatge. També es prepara una proposta d'activitats relacionades amb els contes.

Objectiu

Col·laborar amb l'escola en el foment de la lectura. Treballar les emocions i el respecte.

Cursos o grups destinataris

6è d'educació infantil.

Temporalització

A partir de desembre.
Les dates de lliurament es gestionen per ordre de sol·licitud.

Observacions

Es lliura tot el material necessari per aplicar el programa.
En cas que hi hagi material de treball per a cada infant, se n'entregarà un exemplar fotocopiable.


 

 
 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies