Pla d'acció 2014


La Diagnosi Ambiental de Son Servera es va el·laborar durant els anys 2010 i 2011, feina que va rebre el seu reconeixement a la II Festa de la Sostenibilitat (octubre de 2010) per part del Departament de Cooperació Local del Consell de Mallorca, que va premiar el camí recorregut del procés d'Agenda Local 21 i que es plantejava nous reptes de cara al futur.

Aquesta actualització va permetre conèixer millor la realitat social, econòmica i ambiental del municipi i va servir com a base per la redacció del nou Pla d'Acció Local a l'any 2012, que marcar el full de ruta de les polítiques ambientals sostenibles dels propers anys (2012 ¿ 2016).

El Pla d'Acció s'ha de desenvolupar mitjançant els diferents Plans d'Acció Anuals (PAA) que han de marcar i prioritzar les accions a executar cada any a través de la participació ciutadana. Amb aquest objectiu, es presenta el present Pla d'Acció Anual 2014, que defineix:

  • Pla de Participació: estratègia comunicativa per fomentar la participació ciutadana
  • Pla d'Actuació: projectes a desenvolupar al llarg del 2014
  • Pla de Seguiment: indicadors per avaluar els resultats obtinguts

Amb aquest document, la iniciativa iniciada de l'Agenda Local 21 a Son Servera seguirà donant una resposta valida a tots els col·lectius implicats, fomentant la participació ciutadana i facilitant el desenvolupament d'un model més sostenible per al municipi.


 

 

Descàrrega d'arxius

Descargar archivo

Pla d'acció 2014
Tipus d'arxiu:PDF

 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es