imagen

Serveis

L'Ajuntament de Son Servera posa en marxa un Punt d'Accessibilitat Universal a la Platja de Na Marins a Cala Bona


 

En el Punt Accessible de la platja de Cala Bona disposem de un servei de cadires amfíbies i material especialitzat per a persones discapacitades, amb personal auxiliar al seu servei, així como de places de aparcament reservades.

  • Aparcaments: 2 places reservades al carrer Na Llambies.
SGAU Aparcamientos
  • Taxi adaptat: el servei de taxis de Son Servera posa a disposició de les persones usuàries un taxi adaptat. Per sol·licitar-lo, us heu de posar en contacte amb el Servei de Taxi de Cala Millor. Telèfon: 971586969.
SGAU Taxi
  • Paviment tàctil indicador: Ajuda per a persones amb discapacitat visual, que uneix les places d'aparcament reservades i l'accés a la platja, fent d'aquest un itinerari més fàcil i segur.

SGAU Pavimento

  • Rampa d'accés a la platja: Rampa de 25 metres, amb pendents d'inclinació no superiors al 6 %, dotades de passamans accessibles a dues alçades a ambdós costats.

SGAU Rampa 

  • Passarel·les sobre la sorra: Sense discontinuïtat, amb bandes laterals resaltades en color, que permetin accedir als banys, a la zona reservada per a persones amb discapacidad i a l'aigua de forma fàcil i segura.

SGAU Pasarelas

  • Cabines sanitàries: Inclou WC per homes, dones i bany accessible. Aquest darrer disposa de dutxa privada. Les cabines es troben senyalitzades amb cartelleria en Braïlle.

SGAU Cabinas sanitarias

  • Zona d'ombra: Àrea de 21 metres quadrats dotada d'ombra, ón podrà preparar-se per al bany còmodament.

SGAU Zona de sombra

  • Para-sols reservats: perquè la vostra estada sigui confortable, la platja de Cala Bona disposa de para-sols reservats per a les persones usuàries del punt accessible universal, situats en punts propers a la passarel·la per tal de facilitar-ne l'accés. Aquests para-sols estan senyalitzats amb el símbol internacional d'accessibilitat.

SGAU Taxi

  • Material de recolzament: Disposem de cadira amfibia, varis jocs de crosses amfíbies, caminador, i material vari de flotació a disposició d'aquelles persones que ho necessitin.

SGAU Caminador SGAU Crosses

  • Bany assistit: Té a la seva disposició personal de recolzament per al bany assistit, degudament acreditats en accessibilitat. El servei requereix de prèvia reserva telefònica amb 24 hores d'antelació (telèfon 617.351.733, de 10.00 h a 18.00 h). També, i si així ho sol·licita, donem assistència en el recorregut des de la parada de taxi.

 

 
 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies