39. Ordenança reguladora de la circulació de determinats vehicles i aparells

Aprovació en sessió de ple ordinària de dia 17 de març de 2016.

Publicació BOIB 59 de 10 de maig de 2016.

Exposició de motius

Els municipis, en general, són espais de trobada, convivència, oci, treball, cultura i interrelacions humanes. Els ciutadans i les ciutadanes i veïns i veïnes tenen dret a participar en aquest espai de convivència en condicions de seguretat, especialment les persones menors d'edat i ancianes . Es pretén garantir el gaudi de les vies i espais públics, sense que determinats aparells suposin un perjudici a la tranquil·litat i la
seguretat.

[...]

Data de creació: 05 de mayo de 2016
Data de publicació: 10 de mayo de 2016

Fecha inicio : 27 de mayo de 2016

 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies