Exp.02_2016 Acta mesa de contractació exàmen documentació requerida i obertura de sobre 3

Contracte de serveis del centre d'estades diürnes de Son Servera, entre els que es contemplen els serveis de l'atenció i acolliment terapèutic, rehabilitador i assistencial a persones majors de 55 anys afectades per problemes de salut física o deteriorament cognitiu o demència.

Data de creació: 09 de junio de 2016

 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies