Modificació pressupostària s/ decret 93/2016

Incorporació dels romanents de crèdits tal i com es recullen a les Bases d'Execució del Pressupost General per l'exercici 2016.

Fecha inicio : 26 de enero de 2016
Fecha fin : 31 de diciembre de 2016

 

 

Descàrrega d'arxius

 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies