Modificació pressupostària s/ decret 0109/2017

Modificacions per generació de crèdits, modificacions per transferències (mateixa àrea de la despesa), i augment de la despesa.

Fecha inicio : 23 de enero de 2017
Fecha fin : 31 de diciembre de 2017

 

 

Descàrrega d'arxius

 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies