Modificació pressupostària s/ decret 0638/2017

Incorporació de romanents als crèdits del pressupost de despeses vigent.

Fecha inicio : 20 de abril de 2017
Fecha fin : 31 de diciembre de 2017

 

 

Descàrrega d'arxius

 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies