37. Taxa per a la prestació de serveis, realització d'activitats i d'ús en edificis i instal·lacions municipals

  • Aprovació inicial en sessió ordinària de 21 de març de 2019.
  • Publicació BOIB núm.96 del 13 de juliol de 2019.

Article 1 º. Fonament legal

De conformitat amb l'article 20 del RD Legislatiu 2/2004, s'estableix una taxa per a prestació de serveis i realització d'activitats, instal·lacions o de terrenys municipals.

Fecha inicio : 13 de julio de 2019

 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies