Memòria modificació puntual núm.3 de les NNSS: modificacions o ajustaments tècnics de normativa

Memòria modificació puntual núm.3 de les NNSS: modificacions o ajustaments tècnics de normativa

Data de creació: 15 de noviembre de 2019

 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies