21. Reglament del servei de biblioteques municipal de Son Servera

Publicació BOIB 191 de 31-des-10

Introducció

Aquest document té per objecte regular el funcionament i l'ús del serveis que ofereixen les biblioteques municipals.

Títol I. De les normes generals

Article 1
Les biblioteques municipals de Son Servera i Cala Millor tenen com a objectiu principal oferir a tota la població instruments que ajudin a satisfer les necessitats d'informació, lleure i educació, i constituir-se així en un centre d'accés lliure a la informació i de foment de la lectura.

[...]

 

 

Descàrrega d'arxius

 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es