23. Reglament del Centre d'Informació Juvenil de l'Ajuntament de Son Servera

Publicació BOIB 97 de 28 de juny de 2011

Preàmbul

El recull de normes aplegades en aquest reglament té com a finalitat, regular el funcionament i l'ús de l'espai que comprèn el CIJ de Son Servera, essent considerat aquest com a Casal de Joves, ja que com a Centre d'Informació Jove ja està regulat de manera universal per la Carta Eryca.

Qualsevol usuari, entitat, col·lectiu o grup, sigui o no de Son Servera, que vulgui fer ús d'aquest espai es guiarà pel que s'estableix en aquest reglament. Aquest reglament estarà permanentment a disposició de qualsevol que ho desitgi al mateix equipament i a la pàgina web de l'ajuntament de Son Servera.

L'accés a les instal·lacions suposarà l'acceptació de les normes contingudes en aquest Reglament, que restarà en un lloc visible del centre.

Fecha inicio : 15 de julio de 2011

 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies