imagen

Part 1: Introducció. Composició de la mostra. Elecció de la destinació i dinàmica de les estàncies

Presentació

  • Descripció de l'estudi
  • Realització de l'estudi

Resultats principals de l'estudi

  • Composició sociodemogràfica i característiques de la mostra
  • Principals influències en l'elecció de la destinació
  • Característiques i dinàmiques de les estàncies dels entrevistats

Data de creació: 18 de marzo de 2015