35. Ordenança reguladora de la zona ACIRE de Son Servera (modificació de l'Ordenança municipal de circulació, trànsit i seguretat vial)

Aprovació en sessió de ple ordinari de dia 19 de novembre de 2015.

Publicació BOIB 08 de 16 de gener de 2016.


Artícle 1. Objecte

La present modificació de l'Ordenança municipal de circulació, trànsit i seguretat vial, té com a objectiu suprimir el trànsit rodat, excepte bicicletes i vehicles autoritzats, serveis municipals i d'emergències, en algunes àrees concretes de la població, en funció de la concentració de públic.

Fecha inicio : 01 de febrero de 2016

 

 

Descàrrega d'arxius

 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es