Ratis i indicadors

Ratis i indicadors

Conjunt d'indicadors que permet descriure i analitzar, tant en termes anuals com evolutius, els trets principals dels pressupostos municipals i la situació econòmico-pressupostària de l'Ajuntament: endeutament, autonomia fiscal i financera, posició pressupostària, etcètera.