Subvencions

Subvencions
 

Les subvencions s'atorguen per fomentar una activitat concreta d'utilitat o interès social, o per promoure la consecució d'una fi pública determinada. L'entitat beneficiària s'obliga a realitzar l'activitat objecto de la subvenció i a justificar la realització.

En el cas de l'Ajuntament de Son Servera, les subvencions es materialitzen a través d'un conveni que tingui una materialització econòmica en forma de subvenció a les entitats signatàries, i en el qual es fixin les condicions de desenvolupament de l'activitat subvencionada.

No s' han trobat dades

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies