Informació d'interès general

Informació d'interès general

En aquest apartat pots trobar informació d'interès de diversa índole.

Generalment, es tractarà d'informació aliena a l'Ajuntament de Son Servera, però que per la seva naturalesa pot ser interès per a la ciutadania.