Informació d'interès general

Informació d'interès general

En aquest apartat pots trobar informació d'interès de diversa índole.

Generalment, es tractarà d'informació aliena a l'Ajuntament de Son Servera, però que per la seva naturalesa pot ser interès per a la ciutadania.

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies