Convenis

Convenis

En aquest apartat es proporciona informació sobre diferents convenis subscrits entre l'Ajuntament de Son Servera i altres entitats.

Els convenis són instruments de col·laboració mitjançant els quals es formalitzen compromisos entre dos o més parts.

En aquest lloc web s'ha incorporat la informació bàsica relativa als convenis subscrits per l'Ajuntament, com l'objecte de conveni, l'aportació econòmica si la hi hagués, i el període de vigència

No s' han trobat dades

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies