Cost efectiu dels serveis municipals

Les entitats locals han de calcular anualment el cost efectiu dels serveis que presten, en què per cost efectiu s'entén el calculat tenint en compte els costos reals, tant directes com indirectes, del servei.

Nom Data Inici Data Fi
Cost efectiu dels serveis 2016  01/01/2016   31/12/2016 

1 continguts

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies