Contractes menors

Contractes menors

A partir del 09 de març de 2018 i d'acord amb la Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic, es consideren contractes menors els contractes de valor benvolgut inferior a 40.000 euros, quan es tracti de contractes d'obres, o a 15.000 euros, quan es tracti de contractes de subministrament o de serveis, sense perjudici del que es disposa en l'article 229 en relació amb les obres, serveis i subministraments centralitzats en l'àmbit estatal.

Fins aquesta data, es consideren contractes menors els contractes d'import inferior a 50.000 €, quan es tracti de contractes d'obres, o a 18.000 €, quan es tracti d'altres contractes.

Els contractes menors no podran tenir una durada superior a un any ni ser objecte de pròrroga.

Nom Data Inici Data Fi
Relació de contractes menors 2T-2017  01/04/2017   30/06/2017 

1 continguts

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies