Catàleg de tràmits

El Catàleg de tràmits està constituït per la relació de tots els tràmits oferts. D'aquesta manera, podeu conèixer l'oferta de tràmits municipals necessaris per obtenir llicències, permisos i autoritzacions. Cada tràmit presenta la informació completa necessària per realitzar la gestió, com ara la descripció, els terminis i requisits per iniciar la sol·licitud, terminis de resolució o la normativa aplicable.

Us podeu descarregar el formulari i imprimir-lo per formalitzar-lo tranquil·lament i posteriorment presentar-lo a l'Ajuntament.

Nom Document

Activitats

AC01. Llicència d'instal·lació d'activitats majors    
AC02. Declaració responsable d'inici i exercici d'activitat permanent major    
AC04. Declaració responsable d'inici i exercici d'activitat permanent menor    
AC05. Declaració responsable d'inici i exercici d'activitat permanent innòcua    
AC06. Llicència de taxi    
AC07. Canvi de titular de llicència de taxi i/o substitució del vehicle    
AC08. Declaració responsable d'inici i exercici d'activitat itinerant major / menor    
AC09. Canvi de titularitat de llicència d'activitats    
AC10. Declaració responsable de publicitat dinàmica    

Genèrics

DOC. Aportació de documentació    
FRA. Registre de factura electrònica   Descargar archivo  
GEN. Sol·licitud genèrica    
PM01. Recurs de denúncies i sancions de tràfic    
QUE. Queixes i suggeriments    
RE01. Reparacions patrimonials    
TERCER. Fitxa de manteniment de tercers    

Gestió tributària

GT01. Exempció de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica    
GT02. Bonificació de l'impost sobre béns immobles    
GT04. Devolució d'ingressos indeguts    
GT05. Certificats tributaris    

Pàgina 1 de 4,  70 continguts

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies