Si has sofert danys personals o materials per la borrasca Glòria, fins al 21 de febrer pots demanar ajudes estatals

Si has sofert danys personals o materials per la borrasca Glòria, fins al 21 de febrer pots demanar ajudes estatals
Des de l'Ajuntament us volem recordar que teniu a la vostra disposició les habituals ajudes per danys personals i materials del Ministeri d'Interior i a les quals us podeu acollir si heu sofert algun dany que hagi estat causat directament per la borrasca Glòria, que va deixar al municipi pluja, vent i forts fenòmens costaners.

Així doncs, segons el Reial decret 307/2005, de 18 de març, pel qual es regulen les subvencions en atenció a determinades necessitats derivades de situacions d'emergència o de naturalesa catastròfica, s'estableix el procediment per a la seva concessió. Tant ajuntaments, com particulars o empreses del municipi afectades poden sol·licitar-les.

En aquest Decret es regulen les subvencions que poden demanar els afectats per situacions d'emergència o de naturalesa catastròfica, i s'estableixen els procediments per a la seva concessió.

L'Administració estatal ha informat que el termini de presentació de sol·licituds serà d'1 mes des de la data de finalització dels fets causants dels danys, és a dir, fins al 21 de febrer de 2020.

Segons aquest Decret, poden beneficiar-se d'aquestes ajudes (article 5.1):

  • Unitats familiars o de convivència econòmica, que hagin sofert danys personals.
  • Unitats familiars o de convivència econòmica, que hagin sofert danys materials en el seu habitatge habitual o en els seus estris de primera necessitat.
  • Corporacions locals, per fer front a les despeses d'emergència realitzades.
  • Comunitats de propietaris, per danys en elements comuns.
  • Titulars d'establiments mercantils, industrials o de serveis.
  • Persones físiques o jurídiques que hagin duit a terme prestació personal o de béns, a requeriment de l'activitat competent.

Les sol·licituds són instruïdes en les delegacions del Govern, corresponent a la Direcció General de Protecció Civil i Emergències (DGPCE), i és el Ministeri de l'Interior l'encarregat de la seva resolució.

Podeu trobar més informació al web del Ministeri d'Interior i de la DGPCE.


Data de publicació: 04/02/2020

 

 
 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es