L'Ajuntament de Son Servera treballa en una nova normativa que reguli l'ús dels VMP

VMP
S'elaborarà basant-se en l'última Instrucció de la Direcció General de Trànsit.

L'Ajuntament de Son Servera, davant l'augment de vehicles de mobilitat personal en les zones urbanes del municipi i tenint en compte que aquests vehicles s'han convertit en un mitjà alternatiu de desplaçament per als ciutadans, ha pres la decisió de començar a treballar en una nova normativa que en reguli l'ús basant-se en la darrera Instrucció de la Direcció General de Trànsit, que en vista de les demandes de les policies i d'aquest augment de vehicles als carrers va treure a finals del 2019 amb la intenció de ser una guia transitòria fins que se'n publicàs una normativa oficial.

Primer, cal aclarir quins tipus de VMP són els que entraran dins la regulació. Un VMP és un vehicle d'una o més rodes dotat d'una única plaça i propulsat exclusivament per motors elèctrics que poden proporcionar al vehicle una velocitat màxima per disseny compresa entre els 6 i els 25 km/h, per la qual cosa queden exclosos d'aquesta consideració vehicles amb cadira, ciclomotors de dues rodes, vehicles de competició, vehicles per a persones amb mobilitat reduïda¿ i també aquells patinets que no puguin sobrepassar els 6 km/h, que són considerats com a juguetes.

En els casos en què les característiques del vehicle sí el consideren com a VMP, la Instrucció indica:

  • Que no es poden utilitzar mòbils ni cap aparell de comunicació fent ús del VMP.
  • No es poden utilitzar auriculars durant la conducció.
  • Només hi pot anar un sol passatger.
  • No poden circular per voreres ni zones de vianants.
  • Han de dur llums o reflectants els vespres.
  • No es pot conduir un VPM sota els efectes de l'alcohol ni drogues, i es poden fer controls d'alcoholèmia als conductors d'aquests vehicles.

Totes aquestes actuacions són sancionables.


Data de publicació: 16/07/2020

 

 
 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es