L'Ajuntament defineix el reglament de funcionament de la Comissió Permanent d'Igualtat

L'Ajuntament defineix el reglament de funcionament de la Comissió Permanent d'Igualtat
Aquesta Comissió neix dins el marc de la implementació del I Pla Municipal d'Igualtat de l'Ajuntament

Després que fa unes setmanes des de la Regidoria d'Igualtat es fes la presentació als diferents departaments municipals del I Pla Municipal d'Igualtat de l'Ajuntament de Son Servera i de les accions internes que es té previst que es duguin a terme dins el 2020, aquest passat dimecres 29 de juliol es va dur a terme una segona reunió on es va definir el reglament de funcionament de la Comissió Permanent d'Igualtat i els seus membres, un òrgan consultiu que s'estableix com a espai de diàleg i presa de decisions en l'àmbit de la igualtat.

Les funcions principals d'aquesta Comissió són vetlar pel compliment i seguiment del desenvolupament del Pla d'igualtat, informar i sensibilitzar les persones que treballen a l'Ajuntament així com a la població del municipi en matèria d'igualtat i no-discriminació, o la supervisió dels protocols d'aactuació davant casos d'assetjament sexual o per raó de sexe, entre d'altres.

Els seus membres representaran tots els sectors de l'Ajuntament, polític i tècnics i de tots els departaments. La presidència recaurà en la regidora d'Igualtat, Dori Moreno.

Les decisions d'aquesta comissió seran aprovades per majoria simple i es reuniran semestralment sempre que no hi hagi alguna causa extraordinària.

Garantir a la societat un futur on la igualtat entre dones i homes sigui posible i introduir la mirada de gènere en les polítiques públiques és l'objectiu d'aquest Pla que pretén ser un pas més cap a la igualtat real dins i fora del consistori.


Data de publicació: 31/07/2020

 

 
 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es