Son Servera avança per assolir el 2030 el compromís de reducció d'emissions

Son Servera avanza para lograr en 2030 el compromiso de reducción de emisiones
En aquest sentit, des del Departament de Medi Ambient es tenen previstes diverses accions per contribuir a aquest objectiu

L'Ajuntament de Son Servera rebrà del Departament de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local del Consell de Mallorca una subvenció per valor de 48.000,00 € per tal que el consistori pugui executar una sèrie d'accions incloses en el Pla d'Acció d'Energia Sostenible i Clima per assolir els compromisos de reducció d'emissions el 2030.

Així, gràcies a les propostes fetes per Medi Ambient per rebre aquest ajut i amb la intenció de contribuir a mitigar el canvi climàtic i reduir les emissions contaminants, l'Ajuntament de Son Servera durà a terme una sèrie d'accions que inclouen idees com l'elaboració d'un estudi de viabilitat per implementar un sistema de bicicleta elèctrica pública, amb la finalitat de potenciar aquest transport net; la redacció d'un projecte tècnic per implementar plaques fotovoltaiques en edificis municipals, o la realització de campanyes informatives en matèria de residus porta a porta dirigides tant a la ciutadania com a altres sector com el terciari, entre d'altres. 

Aquestes accions suposaran 14.000 euros del total de l'ajut i es complementen amb altres inversions com ara la substitució d'un vehicle municipal per un vehicle de tipus furgó 100 % elèctric o la substitució de l'enllumenat de la platja de Cala Millor per lluminàries LED més eficients, amb una inversió de 34.000 euros. 

Tot, per ajustar-se i seguir amb el compromís de reduir en un 40 % les emissions de gasos amb efecte hivernacle per a l'any 2030, i per seguir millorant l'eficiència energètica de les instal·lacions municipals que consumeixen energia i incrementar la producció d'energia d'origen renovable.


Data de publicació: 29/12/2020

 

 
 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es