El Teatre Municipal La Unió ha incrementat la dotació tècnica i escènica gràcies a una subvenció per a equipaments culturals del Consell de Mallorca per al 2020

El Teatre Municipal La Unió ha incrementat la dotació tècnica i escènica gràcies a una subvenció per a equipaments culturals del Consell de Mallorca per al 2020
Amb aquesta inversió s'ha aconseguit, d'una banda, millorar la presència de la caixa escènica i les possibilitats de representació amb un ciclorama de color blanc que permet un joc de llums i d'imatge net i de qualitat.

L'Ajuntament de Son Servera, per mitjà d'una subvenció del Departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística del Consell de Mallorca per a dotació d'equipaments culturals per a l'exercici 2020, ha pogut dur a terme una sèrie d'inversions al Teatre Municipal La Unió per incrementar-ne la dotació tècnica i escènica.

D'una banda, s'ha pogut dotar la caixa escènica amb un nou ciclorama, una tela panoràmica en la qual tant es poden projectar jocs de llums per donar color a l'escena com per projectar-hi presentacions, imatges i vídeos en els actes de presentacions i conferències. Aquest nou element escènic permet que durant les representacions teatrals es puguin conjugar jocs escènics visuals o projeccions, i durant les conferències utilitzar-lo com a pantalla de projecció, la qual cosa fa que sigui un element imprescindible per a l'escena. I, de l'altra, també s'ha adquirit un ordinador portàtil amb sortida HDMI, a fi de connectar-lo a projectors amb més netedat d'imatge o a altres suports més accessibles a noves tecnologies.

Per tant, amb aquesta inversió s'ha aconseguit, d'una banda, millorar la presència de la caixa escènica i les possibilitats de representació amb un ciclorama de color blanc que permet un joc de llums i d'imatge net i de qualitat i, de l'altra, ampliar els serveis tecnològics que podem oferir amb un ordinador portàtil accessible a qualsevol suport de connexió.


Data de publicació: 11/02/2021

 

 
 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es