Els Serveis Educatius Municipals potencien la igualtat a les escoles a través de la lectura, els jocs i les activitats didàctiques

Els Serveis Educatius Municipals potencien la igualtat a les escoles a través de la lectura, els jocs i les activitats didàctiques
Aquest any s'han afegit una secció que treballa amb els contes clàssics la figura de la dona i una altra part d'educació emocional.

En el marc dels actes del 8 de març, els Serveis Educatius Municipals han elaborar diverses activitats de dinàmica educativa per a les escoles i escoletes del municipi amb la intenció de fomentar la coeducació en matèria d'igualtat. Una iniciativa que es va fent des da fa ja alguns anys i que any rere any es va ampliant per tal de poder oferir a les escoles un ventall més ampli d'activitats.

Així, juntament amb la Regidoria d'Igualtat, la proposta que s'ha elaborat consisteix en una capsa de llibres i contes que s'utilitzaran a les aules per treballar els valors de la igualtat i el paper de la dona. Per fer-ho, s'han dissenyat dues capses adreçades a alumnes de primària en què s'han seleccionat diversos contes infantils que transmeten valors i actituds que serveixin per treballar la igualtat, rompre estereotips, fomentar la corresponsabilitat i l'esperit crític.

Per altra banda, per als infants més petits de 0 a 3 anys i amb la mateixa idea s'ha dissenyat la maleta viatgera, un recurs pedagògic per col·laborar amb els centres educatius per estimular el gust i l'hàbit lector tot creant un ambient acollidor i proper al voltant dels llibres. Aquesta iniciativa va ser presentada el març passat, però la situació sanitària ha fet que encara no s'hagi pogut emprar als centres educatius que ara tornaran a tenir aquesta opció. De fet, els centres poden sol·licitar tot aquest material durant tot el curs.

Com a novetat destacada, enguany s'han afegit dues seccions importants a aquests recursos: una secció que treballa amb els contes clàssics la figura de la dona i una altra part d'educació emocional centrada en l'acceptació personal i l'autoestima.

Així doncs, el Departament d'Educació i el d'Igualtat treballen de la mà per poder educar els infants en el respecte, rompre estereotips i servir de guia per al seu comportament futur.

Dori Moreno, regidora de les àrees ha volgut remarcar la importància d'educar en el respecte per a donar el canvi que la societat necessita en aquest aspecte així com agrair la feina del departament d'educació. "El futur comença per l'educació d'avui. Gràcies a tothom qui ha participat en aquest projecte i a la seva feina, especialment a la tècnica dels Serveis Educatius, Antònia Miró"; ha conclòs.


Data de publicació: 11/03/2021

 

 
 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es