Aprovat un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Son Servera i l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) que permetrà reforçar l'atenció a persones especialment vulnerables

Aprovat un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Son Servera i l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) que permetrà reforçar l'atenció a persones especialment vulnerables
El conveni ha estat aprovat durant el ple extraordinari d'aquest dijous, 17 de juny.

L'Ajuntament de Son Servera, per mitjà de l'àrea de Serveis Socials, rebrà un total de 67.871,44 euros per tal de dur a terme prestacions bàsiques que tenguin per objecte atendre persones especialment vulnerables i finançar projectes i contractacions laborals per fer front a les situacions extraordinàries derivades de la Covid-19 durant el 2021.

Aquesta quantitat serà aportada íntegrament per l'IMAS i el Govern balear: 58.175,52 euros de l'IMAS i 9.695,92 del Govern balear.

Aquest conveni suposa una millora quantitativa dels serveis que l'Ajuntament pot oferir a la ciutadania i reforça els serveis de proximitat de caràcter domiciliari, tan importants a dia d'avui, com són el servei d'ajuda a domicili (SAD), la teleassistència domiciliària, que ja dona servei a 51 persones usuàries i ha presentat en el darrer any un augment significatiu de la demanda, el dispositiu d'atenció a persones sense llar o especial vulnerables, incrementar la plantilla de o adquirir nous mitjans de prevenció (EPIS), necessaris encara, sobretot, per a persones que treballen a domicili.

A més, el consistori tendrá més eines i recursos per garantir les necessitats bàsiques, així com els lloguers o subministraments bàsics com ara llum i aigua i que des de l'Ajuntament es consideren bàsics per mantenir una vida digna.

«Aquest conveni ens permetrà seguir amb molts dels programes que hem iniciat des dels Serveis Socials, com els programes "Com estàs?" o "SUMA" i tants altres serveis que consideram imprescindibles en aquests moments», ha conclòs, Marga Bonet, regidora de Serveis Socials.


Data de publicació: 18/06/2021

 

 
 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies