Avís legal


L'Ajuntament de Son Servera, mitjançant els dominis sonservera.es, sonservera.cat y ajsonservera.net (en endavant sonservera.es), facilita informació d'interès general del municipi de Son Servera i, en particular, informació i gestions pròpies de l'administració municipal.

L'Ajuntament de Son Servera realitza tots els esforços necessaris per evitar errors i, en el seu cas, corregir-los o actualitzar-los amb la major brevetat possible. No obstant, no pot garantir llur inexistència ni que el contingut de la informació es trobi permanentment actualitzat.

L'Ajuntament de Son Servera no es responsabilitza de l'accés o ús dels continguts. Igualment, l'Ajuntament de Son Servera no es responsabilitza dels accessos i continguts que apareguin als enllaços a altres dominis que s'inclouen a sonservera.es

La informació proporcionada té caràcter merament orientatiu i en cap cas podrà ser vinculant per a la resolució dels procediments administratius, que es trobarà subjecta exclusivament a la normativa que sigui d'aplicació.

L'ús no autoritzat expressament de la informació continguda en el domini, així com els perjudicis que es poguessin ocasionar als drets de propietat intel¿lectual i industrial de l'Ajuntament de Son Servera, podrà originar l'exercici per aquest de les accions que legalment procedeixin.


 

 
 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es