Avís legalL'AJUNTAMENT DE SON SERVERA, responsable del lloc web, d'ara endavant RESPONSABLE, posa a disposició de les persones usuàries aquest document per mitjà del qual es dona compliment a les obligacions de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSICE) (BOE n. 166), a més d'informar de les condicions d'ús.

Totes les persones que accediu en aquest lloc web assumiu el paper de persona usuària, amb la qual cosa us comprometeu a observar i complir rigorosament aquestes disposicions, així com qualsevol altra disposició legal que fos aplicable.

L'AJUNTAMENT DE SON SERVERA es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d'informació que pugui aparèixer en el lloc web, sense obligació d'avisar-ne prèviament les persones usuàries.


Dades identificatives

  • Nom de domini: sonservera.es
  • Nom comercial: AJUNTAMENT DE SON SERVERA
  • Denominació social: AJUNTAMENT DE SON SERVERA
  • NIF: P0706200C
  • Domicili social: plaça de Sant Ignasi 1, 07550 Son Servera (Illes Balears)
  • C/e: dpo@sonservera.es


Drets de propietat intel·lectual I industrial

El lloc web, incloent-hi a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics, són propietat del RESPONSABLE o, si s'escau, disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents.

Independentment de la finalitat per a la qual es destinin, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització requereix, en tot cas, de l'autorització escrita prèvia per part del RESPONSABLE.

Qualsevol ús no autoritzat prèviament es considera un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l'autor.

Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens al RESPONSABLE i que puguin aparèixer en el lloc web pertanyen als respectius propietaris, sent responsables de qualsevol possible controvèrsia que pugui suscitar-se respecte d'aquests.

El RESPONSABLE autoritza expressament que tercers puguin redirigir directament els continguts concrets del lloc web i, en tot cas, redirigir al lloc web principal de sonservera.es.

El RESPONSABLE reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial, no implicant el seu sol esment o aparició en el lloc web l'existència de drets o cap responsabilitat sobre aquests, com tampoc suport, patrocini o recomanació per part d'aquest.

Per realitzar qualsevol tipus d'observació respecte de possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, podeu fer-ho a través del correu electrònic montse.orta@sonservera.es.


Exempció de responsabilitats

El RESPONSABLE s'eximeix de qualsevol responsabilitat derivada de la informació publicada en el seu lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a aquest.


Ús de galetes

Aquest lloc web pot utilitzar galetes tècniques (petits arxius d'informació que el servidor envia a l'ordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les galetes utilitzades tenen, en tot cas, caràcter temporal, amb l'única finalitat de fer més eficaç la navegació i desapareixen en acabar la sessió. En cap cas aquestes galetes proporcionen per si mateixes dades de caràcter personal i no s'utilitzaran per a la recollida d'aquestes. Mitjançant l'ús de galetes també és possible que el servidor en què es troba la web reconegui el navegador utilitzat per la persona usuària, amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla, permetent, per exemple, l'accés de les persones usuàries que s'hagin registrat prèviament a les àrees, serveis, promocions o concursos reservats exclusivament a ells sense haver de registrar-se a cada visita. També es poden utilitzar per mesurar l'audiència, paràmetres de trànsit, controlar el progrés i nombre d'entrades, etc., sent en aquests casos galetes prescindibles tècnicament, però beneficioses per la persona usuària. Aquest lloc web no instal·larà galetes prescindibles sense el consentiment previ de la persona usuària. Aquest lloc web utilitza galetes analítiques (_*ga o _*utm) propietat de Google *Analytics, persistents durant 2 anys, per tal d'habilitar la funció de control de visites úniques amb la finalitat de facilitar-ne la navegació. A totes les persones usuàries que visiten la web se'ls informa de l'ús d'aquestes galetes mitjançant un bàner flotant; la persona usuària pot seleccionar les galetes individualment o seleccionar-les totes en conjunt per permetre'n la instal·lació, considerant que si accepta el tractament està d'acord amb el seu ús. En cas d'acceptar-ne l'ús, el bàner desapareixerà, encara que en tot moment es pot revocar el consentiment i obtenir més informació consultant la nostra política de galetes. La persona usuària té la possibilitat de configurar el seu navegador per tal de ser alertat de la recepció de galetes i per impedir-ne la instal·lació en el seu equip. Consultau les instruccions del vostre navegador per ampliar aquesta informació.

Obligacions de la persona usuària

La persona usuària manifesta que és major de devuit anys. Per fer ús del lloc web, els menors d'edat han d'obtenir prèviament permís dels seus pares, tutors o representants legals, els quals seran considerats com a responsables de tots els actes realitzats en el lloc web. Així mateix, la persona usuària s'obliga, amb caràcter general, a utilitzar el lloc web i els serveis vinculats de manera diligent, de conformitat amb la llei, la moral, l'ordre públic i el que es disposa en aquestes condicions generals i en les particulars que siguin aplicables; a més, s'ha d'abstenir d'utilitzar-los en qualsevol forma que pugui impedir el funcionament normal del lloc web i dels serveis vinculats, o que puguin lesionar o causar danys als béns i drets dels titulars del lloc web, dels seus proveïdors, persones usuàries o, en general, de qualsevol tercer.

La persona usuària s'obliga a les condicions següents:

  • No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el lloc web o a través de qualsevol dels serveis vinculats cap programa d'ordinador, dada, virus, codi o qualsevol altre instrument o dispositiu electrònic que sigui susceptible de causar danys, en qualsevol dels serveis vinculats o en qualssevol equips, sistemes o xarxes dels titulars del lloc web, de qualsevol persona usuària, dels seus proveïdors o en general de qualsevol tercer, o que d'una altra forma sigui capaç de causar-los qualsevol tipus d'alteració o impedir-ne el funcionament.
  • No utilitzar identitats falses ni suplantar la identitat d'uns altres en la utilització del lloc web o de qualsevol dels serveis vinculats.
  • No destruir, alterar, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics dels titulars del lloc web, dels seus proveïdors o de tercers.
  • No introduir o difondre qualsevol informació que fos difamatòria, injuriosa, obscena, amenaçadora, xenòfoba, inciti a la violència, que inciti a la discriminació per raons de sexe, raça, ideologia o religió o que de qualsevol forma atempti contra la moral, l'ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l'honor, la intimitat o la imatge de tercers i, en general, la normativa vigent.

En cas que qualsevol persona usuària consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat en el lloc web o accessibles a través d'aquest, haurà d'enviar una notificació als titulars per mitjà del correu electrònic dpo@sonservera.es.


Política d'enllaços

Des del lloc web és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que el RESPONSABLE no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers en els seus respectius llocs web, no assumeix cap mena de responsabilitat respecte d'aquests continguts. En tot cas, procediria a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l'ordre públic, eliminant immediatament la redirecció a aquest lloc web i posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

El RESPONSABLE no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de manera independent en la pàgina web del RESPONSABLE.


No obstant això, i en compliment del que disposen els articles 11 i 16 de la LSSICE, es posa a disposició de totes les persones usuàries, autoritats i forces de seguretat la col·laboració de manera activa en la retirada o, en el seu cas, bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, els drets de tercers o la moral i l'ordre públic. En cas que la persona usuària consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pugui ser susceptible d'aquesta classificació, ho ha de notificar de manera immediata a l'administrador del lloc web.

Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi pot garantir-se el correcte funcionament els 365 dies de l'any, 24 hores al dia. No obstant això, el RESPONSABLE no descarta la possibilitat que existeixin uns certs errors de programació o que esdevenguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues o circumstàncies semblants que facin impossible l'accés a la pàgina web.


Adreces IP

Els servidors del lloc web poden detectar de manera automàtica l'adreça IP i el nom de domini utilitzats per la persona usuària. Una adreça IP és un número assignat automàticament a un ordinador quan aquest es connecta a Internet. Tota aquesta informació és registrada en un fitxer d'activitat del servidor degudament inscrit que permet el processament posterior de les dades amb la finalitat d'obtenir mesuraments únicament estadístics que permetin conèixer el nombre d'impressions de pàgines, el nombre de visites realitzades als servidors web, l'ordre de visites, el punt d'accés, etc.


Llei aplicable i jurisdicció


Per resoldre totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb aquest lloc web i les seves activitats és aplicable la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els jutjats i tribunals més pròxims a Son Servera.


 

 
 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies