Vostè es troba aquí: Inici -> Dret d'accés a informació -> Sol·licitud d'informació pública

Sol·licitud d'informació pública

Descripció

La Llei de Transparència permet a la ciutadania que es pugui exercir el Dret d'Accés a la Informació Pública, en aquells àmbits que no estiguin coberts per la part de publicitat activa.

En aquest portal pot accedir a múltiple informació de transparència per part de l'Ajuntament de Son Servera, però pot ser que li interessi informació que no es troba al portal.

Té a la seva disposició, a través d'aquest servei, la possibilitat d'exercir aquest dret, que té com a límits les qüestions que puguin afectar a la seguretat nacional i similars.

Pot presentar la sol·licitud d'informació a través del Registre Electrònic o de forma presencial en l'oficina d'atenció al ciutadà de l'Ajuntament de Son Servera.

Des del propi portal de transparència podrà consultar l'estat de les seves sol·licituds.

Qui ho pot sol·licitar? Qualsevol persona física o jurídica.
Documentació a aportar Formulari de sol·licitud d'informació publicat al portal de transparència.
Mitjans de contacte Portal de transparència i oficina d'atenció a la ciutadania.
On sol·licitar-lo? Portal de transparència i oficina d'atenció a la ciutadania.
Termini de tramitació 30 Días
Normativa Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Qui tramita la sol·licitud? Ayuntamiento de Son Servera
Forma d'iniciació A petició de l'interessat
Requisits Disposar de certificat digital o DNI electrònic reconegut per l'Ajuntament de Son Servera per identificar-se.
Òrgan resolutor Ayuntamiento de Son Servera
Efectes de silenci Desestimatori
Fi via La resolució posa fi a la via administrativa
ENLLAÇOS DINTERÈS
28 de Septembre de 2018

Escudo Pie Transparencia

Ajuntament de Son Servera
Calle Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)
Telèfon:971 567 002 Fax:971 568 101
Correu electrònic:ajuntament@sonservera.es