Vostè es troba aquí: Inici -> Publicitat activa -> Indicadors de transparència -> Relacions amb els ciutadans i la societat

Existeix i s'informa sobre una/s carta/s de serveis municipals, i del grau de compliment dels compromisos establerts en la/s mateixa/s.

Les cartes de serveis són documents a través dels quals les organitzacions informen públicament a la ciutadania sobre els serveis que els ofereixen i els compromisos de qualitat de la prestació dels mateixos.

Una carta de serveis haurà de perseguir una sèrie d'objectius, entre els quins es troben:

  • Facilitar a les persones usuàries l'exercici efectiu dels seus drets.
  • Promoure la millora contínua de la qualitat, donant al personal que ofereix el servei i els seus responsables l'oportunitat d'analitzar de forma conscient, realista i objectiva, com són utilitzats els recursos i el nivell de qualitat que poden oferir.

Així, les cartes de serveis es converteixen en instruments de millora, que l'Ajuntament de Son Servera vol utilitzar per ajustar la prestació dels seus serveis en funció dels recursos disponibles i, al mateix temps, proporcionar informació al ciutadà sobre les activitats prestades i la qualitat de les mateixes.

És per això que l'ajuntament té previst al llarg del proper exercici l'elaboració detallada de les cartes que apliquen als seus serveis, publicant-les en aquest espai una vegada estiguin elaborades.

Escudo Pie Transparencia

Ajuntament de Son Servera
Calle Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)
Telèfon:971 567 002 Fax:971 568 101
Correu electrònic:ajuntament@sonservera.es