Vostè es troba aquí: Inici -> Publicitat activa

Publicitat activa

 

Informació sobre la corporació municipal

Informació sobre la corporació municipal

Aquí podeu consultar la informació institucional i organitzativa de l'Ajuntament: la composició i les funcions; dades d'interès sobre els càrrecs electes i la nostra estructura organitzativa; informació sobre el patrimoni i també sobre la nostra normativa i reglamentació.

D'aquesta manera, ens coneixereu millor i sabreu qui som i com ens organitzam.

Veure més

Relacions amb els ciutadans i la societat

Relacions amb els ciutadans i la societat

Des de l'Ajuntament estam en permanent interacció amb la ciutadania per mitjà de la Seu Electrònica, dels serveis municipals i dels diferents mecanismes d'informació, participació ciutadana, qualitat i compromís.

Veure més

Publicitat econòmica-financera i contractes

Publicitat econòmica-financera i contractes

Hi podeu conèixer tota la informació comptable i pressupostària de l'Ajuntament, les possibles modificacions i altres dades econòmiques i financeres d'interès, així com la informació actualitzada sobre contractacions d'obres, serveis i subministraments, i dades relatives a contractes importants o a proveïdors.

Veure més

Publicitat en matèries d'urbanisme i obres públiques

Publicitat en matèries d'urbanisme i obres públiques

Aquí podeu trobar tota la informació sobre el planejament urbanístic del nostre municipi, les obres públiques i el seu seguiment, execució i licitacions.

Veure més

Indicadors de transparència

Indicadors de transparència

Els indicadors ITA (Índex de Transparència dels Ajuntaments) són una eina que l'organització no governamental Transparència Internacional posa a disposició dels ajuntaments espanyols per mesurar el seu nivell de transparència.

Avaluen la gestió realitzada per l'ajuntament d'una ciutat a través d'un conjunt integrat de 80 indicadors agrupats en diverses àrees.

Veure més

Escudo Pie Transparencia

Ajuntament de Son Servera
Calle Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)
Telèfon:971 567 002 Fax:971 568 101
Correu electrònic:ajuntament@sonservera.es