Seguiment

AD_Informe AL21


En aquesta fase es fa el seguiment tant dels projectes desenvolupats com del procés participatiu, a més del càlcul dels indicadors clau de sostenibilitat. Aquests indicadors (ICS) serveixen per avaluar, amb una periodicitat anual, la tendència de la població, la situació econòmica i laboral, la gestió dels vectors ambientals, etc.

A continuació trobareu els informes de sostenibilitat anuals dels darrers anys.


 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies